ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

വായന ലോഗ്

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് റീഡിംഗ് ലോഗ് DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് ടെംപ്ലേറ്റ് റീഡിംഗ് ലോഗ് ആണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

വിവരണം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള റീഡിംഗ് ലോഗ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ലളിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു റീഡിംഗ് ലോഗ്, ഒരു നിശ്ചിത മാസത്തേക്കോ സ്കൂൾ വർഷത്തേക്കോ അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ലളിതവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ ഒരു റീഡിംഗ് ലോഗ്, ഒരു നിശ്ചിത മാസത്തേക്കോ സ്കൂൾ വർഷത്തേക്കോ അസൈൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ

Ad


OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് റീഡിംഗ് ലോഗ്

Ad


Ad