Ad

Angielskifrancuskihiszpański

Darmowy edytor online | DOC > | XLS > | PPT >


Ulubiona usługa OffiDocs

Kalendarz uniwersalny

Bezpłatne pobieranie szablonu Universal Calendar DOC, XLS lub PPT do edycji za pomocą LibreOffice online lub OpenOffice Desktop online

To jest szablon Kalendarza Uniwersalnego. Szablon, z którego może korzystać LibreOffice online, OpenOffice, pakiet biurowy Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) lub Office 365.

OPIS

Pobierz lub edytuj szablon Universal Calendar ważny dla LibreOffice online, OpenOffice, pakietu biurowego Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) lub Office 365.

Karty kalendarza są tworzone w Twoim języku.

Ty decydujesz, które dni wyróżnić.

Karty kalendarza powstającego w języku Speak.

Sam masz jakieś dni wyróżniać.

Kalenderkarten werden w Ihrer Sprache erstellt.

Sie entscheiden, welche Tage zu unterscheiden sind.

Календарь возникают на вашем языке.

Вы сами решаете, какие дни различать.

Projekt pozwala na określenie dni, które mają być wyróżnione w kalendarzu.

W ten sposób każdy użytkownik może wprowadzić święta w swoim kraju oraz własne ważne dni, takie jak urodziny, rocznice.

Wyróżnione daty będą automatycznie pojawiać się w każdym nowym roku.

Wyróżniony dzień można uzależnić od konkretnej daty, np. 1.

V.

, Od Niedzieli Wielkanocnej np. Środa Popielcowa, lub od dnia tygodnia w miesiącu np. druga środa lipca.

Pełny opis dostępny na https://yestok.

pl/kalendarz/kalendarz.

php?kraj=2.

  Projekt pozwala na te dni, które mają zostać w kalendarzu wyróżniane.

Dzięki temu każdy użytkownik może wyznać dzień świątzonych w jego kraju oraz ważne dni obchodzone przez tego samego dnia, takie jak na przykład urodziny, rocznica.

Wyróżnienie będzie następować po angielsku w każdym nowym roku.

Wyróżniony dzień można uzależnić od daty, np.

1.

V.

, od daty Niedzieli Wielkanocnej, np.

Środa Popielcowa, albo od dnia tygodnia w tygodniu np.

druga środa w lipcu.

Pełny opis znajduje się na stronie https://yestok.

pl/kalendarz/kalendarz.

php.

  Mit dem Projekt können Sie die im Kalender hervorgehobenen Tage angeben.

Auf diese Weise kann jeder Benutzer Urlaub in seinem Land und seine oder ihre eigenen wichtigen Tage, wie Geburtstage, Jubiläen.

Die aktuellen Termine werden in jedem neuen Jahr automatisch angezeigt.

Ein hervorragender Tag kann von einem bestimmten Datum abhängig gemacht werden, zB 1.

V.

, Ab Ostersonntag, zB Aschermittwoch oder ab Wochentag im Monat zB zweiter Mittwoch im Juli.

Ausführliche Beschreibung finden Sie unter https://yestok.

pl/kalendarz/kalendarz.

php?kraj=3.

  Opublikuj dni w kalendarzu.

Można powiedzieć, że каждому пользователю указать дни праздников, отмечаемых в своей собственной странти i собственной странтельной дни праздников, отмечаемых в s

Рекомендуемые даты будут автоматически появляться в каждом новом году.

Показанный день может зависят от конкретной datы, к примеру.

1.

V.

, с даты Пасхи, например Пепелная Среда, дня недели в месяце, например вторая среда в июле.

Полное описание можно найти na сайте https://yestok.

pl/kalendarz/kalendarz.

php?kraj=4.

ZRZUTY EKRANU

Ad


Darmowy szablon do pobrania Universal Calendar zintegrowany z aplikacjami internetowymi OffiDocs


Użyj szablonów pakietu Office

Darmowe obrazy

Ad