Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Giấy kẻ ô vuông A4 - 5mm, khổ dọc

Tải xuống miễn phí giấy đồ thị A4 - 5mm, mẫu chân dung DOC, XLS hoặc PPT để chỉnh sửa miễn phí với LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu A4 - 5mm giấy kẻ ô vuông, chân dung. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu khổ giấy A4 - 5mm, khổ dọc hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Biểu đồ

Tải xuống miễn phí mẫu A4 - giấy kẻ ô vuông 5mm, chân dung tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad