Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu Office cho Microsoft Excel

Studennachweis: Dokumentation der taelichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz

Tải xuống miễn phí Stundennachweis: Dokumentation der taeglichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Stundennachweis: Dokumentation der taeglichen Arbeitszeit nach Paragraf 17 MiLoG und Paragraf 2a Schwarzarbeitsbekaempfungsgesetz. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Ngân sách Năm Cá nhân

Tải xuống miễn phí Mẫu ngân sách cho năm cá nhân DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Ngân sách Năm Cá nhân. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Máy tính điểm học sinh

Tải xuống miễn phí Mẫu máy tính điểm học sinh DOC, XLS hoặc PPT được chỉnh sửa miễn phí bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Máy tính Điểm của Học sinh. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Các hình thức công việc

Tải xuống miễn phí Mẫu đơn xin việc DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Đơn xin việc. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Ad

Scheda Mensile Ore di Lavoro

Tải xuống miễn phí Scheda Mensile Ore di Lavoro Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Scheda Mensile Ore di Lavoro. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Sổ cái cho thuê với Biên lai

Tải xuống miễn phí Sổ cái cho thuê với Mẫu biên nhận DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Sổ cái cho thuê có Biên lai. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Hóa đơn

Tải xuống miễn phí Mẫu Bill DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Bill. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Công cụ lập kế hoạch thay đổi

Tải xuống miễn phí Shift Planner Mẫu DOC, XLS hoặc PPT để chỉnh sửa miễn phí với LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Shift Planner. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi


Sử dụng Mẫu Office

Ad