انگلیسیفرانسویاسپانیایی

ویرایشگر آنلاین رایگان | DOC > | XLS > | PPT >


فاویکون OffiDocs

فرمت الگوی گواهی حقوق و دستمزد

دانلود رایگان قالب گواهی حقوق و دستمزد قالب DOC، XLS یا PPT رایگان برای ویرایش با LibreOffice آنلاین یا OpenOffice Desktop آنلاین

این قالب قالب گواهینامه حقوق و دستمزد است. قالبی که می‌تواند توسط LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 استفاده شود.

Ad


اطلاعات

قالب فرمت الگوی گواهی حقوق و دستمزد معتبر برای LibreOffice آنلاین، OpenOffice، مجموعه Microsoft Office (Word، Excel، Powerpoint) یا Office 365 را دانلود یا ویرایش کنید.

برای گواهی حقوق و دستمزد حرفه ای، یکی از رده الگوهای گواهی را در Dotxes دریافت کنید.

کام

قالب دانلود رایگان قالب قالب گواهی حقوق و دستمزد یکپارچه با برنامه های وب OffiDocs

Ad


Ad