Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Kết nối MISA EMIS CSDLQG in Chrome with OffiDocs

Kết nối MISA EMIS CSDLQG  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Kết nối MISA EMIS CSDLQG Chrome web store extension

Ad


DESCRIPTION

Run the Chrome online web store extension Kết nối MISA EMIS CSDLQG using OffiDocs Chromium online.

Nhà trường chỉ cần thiết lập đồng bộ 1 lần duy nhất công cụ này giúp nhanh chóng đưa các thông tin về Trường học, Lớp học, Giáo viên, Học sinh, Kết quả học tập, Sức khỏe từ phần mềm EMIS - Học sinh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia của Bộ Giáo dục

Additional Information:


- Offered by misa.vn
- Average rating : 5 stars (loved it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kết nối MISA EMIS CSDLQG web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad