Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

LinkHay QuickView in Chrome with OffiDocs

LinkHay QuickView  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

LinkHay QuickView Chrome web store extension

Ad


DESCRIPTION

Run the Chrome online web store extension LinkHay QuickView using OffiDocs Chromium online.

Dành cho bạn đọc của LinkHay.

com.

1. Thêm nút "Xem nhanh" vào màn hình để xem trước bài viết siêu nhanh ngay trong LinkHay 2. Gửi link từ bất kỳ trang nào bằng cách bấm vào icon LinkHay ngay bên phải thanh địa chỉ của trình duyệt 3. Gửi hình từ bất kỳ trang nào chỉ bằng cách bấm chuột phải vào hình và chọn "Gửi media" 4. Tự động đọc thông tin tít chính, tít phụ, ảnh đại diện khi gửi * Extension cần quyền truy cập các trang web để tạo bản "Xem nhanh".

Ngoài ra, không làm gì khác.

Source code opensource ở đây: https://github.

com/mangcut/linkhay Phát triển bởi Măng Cụt Labs (@thinker trên LinkHay).

Additional Information:


- Offered by Măng Cụt Labs
- Average rating : 5 stars (loved it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

LinkHay QuickView web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad