Vietnam Social Security Declaration in Chrome with OffiDocs

Vietnam Social Security Declaration  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Vietnam Social Security Declaration Chrome web store extension

Run with Chromium online

Ad


DESCRIPTION

Run the Chrome online web store extension Vietnam Social Security Declaration using OffiDocs Chromium online.

Vui lòng cài thêm ứng dụng vss-declaration để có thể thực hiện ký số và nộp hồ sơ qua ứng dụng kê khai trực tuyến Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Tải về: https://gddt.

baohiemxahoi.

gov.

vn/extensions/vss-declaration Hỗ trợ: 19009068 nhánh 3

Additional Information:


- Offered by Vietnam Social Security
- Average rating : 4.43 stars (liked it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Vietnam Social Security Declaration web extension integrated with the OffiDocs Chromium online