Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

1 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014

Free download 1 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014   free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

Ad


TAGS

Download or edit the free picture 1 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014 for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.\u0628\u0650\u0633\u0652\u0645\u0650 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0650\u060c \u0627\u064e\u0644\u0652\u062d\u064e\u0645\u0652\u062f\u064f \u0650\u0644\u0644\u0647\u0650 \u0648\u064e\u0627\u0644\u0635\u0651\u064e\u0644\u0627\u064e\u0629\u064f
\u0648\u064e\u0627\u0644\u0633\u0651\u064e\u0644\u0627\u064e\u0645\u064f \u0639\u064e\u0644\u064e\u0649 \u0631\u064e\u0633\u064f\u0648\u0644\u0650 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0650 \u0648\u064e\u0628\u064e\u0639\u0652\u062f\u064f

3)
\u0130lim ö\u011freten kimsenin ecri de o ilimle amel edildi\u011fi sürece amel edenlerin
ecrinden bir \u015fey noksanla\u015fmaks\u0131z\u0131n o kimseye yaz\u0131lmaya devam eder.\u201dTabarani
Mucemu\u2019l-Kebir 6181, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 888

\u201cKendi nefsini unutarak insanlara
hay\u0131r ö\u011freten âlimin örne\u011fi, insanlar\u0131 ayd\u0131nlatmak için yanan kandil gibidir.\u201dTabarani
Mucemu\u2019l-Kebir 1681, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 5837\u0130\u015fte
bu Ayetler ve Sahih Hadisler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda \u201cGAYEM\u0130Z\u201d insanlara iyili\u011fi emredip, kötülükten
men etmektir! Birde öldükten sonra amel defterimizin kapanmamas\u0131n\u0131 istiyorsak,
insanlara ilim ö\u011fretmemiz gerekir. Bununla beraber insanlara iyili\u011fi emredip
kötülü\u011fü yasaklad\u0131\u011f\u0131m\u0131z halde kendimiz bunlar\u0131 yapmazsak a\u015fa\u011f\u0131daki Sahih
Hadisin muhatab\u0131 oluruz ki; bundan da Allah\u2019a s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131z.Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cK\u0131yamet
günü bir adam getirilir ve ate\u015fin içine at\u0131l\u0131r! Ate\u015fin içinde ba\u011f\u0131rsaklar\u0131
d\u0131\u015far\u0131ya dökülür. Bu sebeple o kimse ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131n etraf\u0131nda e\u015fe\u011fin de\u011firmen
etraf\u0131nda döndü\u011fü gibi döner.Bunun
üzerine ate\u015f ahalisi onun etraf\u0131na toplan\u0131rlar ve:\u2212Ey
falan! Senin bu halin nedir? sana ne oldu? derler. Sen bize iyili\u011fi emreder ve
kötülü\u011fü yasaklar de\u011fil miydin? derler.O
kimse:\u2212Evet,
ben size iyili\u011fi emrederdim ancak onu kendim yapmazd\u0131m! Ben size kötülü\u011fü
yasaklard\u0131m ve onu kendim yapard\u0131m! diye kar\u015f\u0131l\u0131k verir.\u201dAhmed
21843, Buhari 3065, Müslim 2989/51, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 8022\u0633\u064f\u0628\u0652\u062d\u0627\u064e\u0646\u064e\u0643\u064e \u0627\u0644\u0644\u0651\u064e\u0647\u064f\u0645\u0651\u064e \u0648\u064e\u0628\u0650\u062d\u064e\u0645\u0652\u062f\u0650\u0643\u064e\u060c \u0623\u064e\u0634\u0652\u0647\u064e\u062f\u064f \u0623\u064e\u0646\u0652 \u0644\u0627\u064e
\u0625\u0650\u0644\u0647\u064e \u0625\u0650\u0644\u0627\u0651\u064e \u0623\u064e\u0646\u0652\u062a\u064e\u060c \u0623\u064e\u0633\u0652\u062a\u064e\u063a\u0652\u0641\u0650\u0631\u064f\u0643\u064e \u0648\u064e\u0623\u064e\u062a\u064f\u0648\u0628\u064f \u0625\u0650\u0644\u064e\u064a\u0652\u0643\u064e

Free picture 1 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014 integrated with the OffiDocs web apps


Free Images

Use Office Templates

Ad