EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >

Ad


OffiDocs favicon

Nh\u1eefng c\u00e1nh hoa \u0111\u1eb9p

Free download Nh\u1eefng c\u00e1nh hoa \u0111\u1eb9p free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

This is the free photo or picture example named Nh\u1eefng c\u00e1nh hoa \u0111\u1eb9p for OffiDocs app Gimp, which can be considered as an online image editor or an online photo studio.

Ad


TAGS

Download or edit the free picture Nh\u1eefng c\u00e1nh hoa \u0111\u1eb9p for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

B\u1ea1n d\u1ef1 \u0111\u1ecbnh s\u1ebd \u0111i du l\u1ecbch \u1edf \u0111âu vo nh\u1eefng ngy cu\u1ed1i tu\u1ea7n, theo chúng tôi thì nên vi vu \u0111\u1ebfn Thnh Ph\u1ed1 Sa \u0110éc (t\u1ec9nh \u0110\u1ed3ng Tháp) ng\u1eafm hoa h\u1ed3ng, xem cá lóc bay vô cùng thú v\u1ecb. Thnh ph\u1ed1 Sa \u0110éc \u0111\u01b0\u1ee3c m\u1ec7nh danh l Thnh ph\u1ed1 hoa \u1edf mi\u1ec1n Tây \u2013 n\u01a1i \u0111ây v\u1eeba m\u1edbi \u0111\u01b0a vo ph\u1ee5c v\u1ee5 khu du l\u1ecbch cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc thu\u1ed9c khóm Tân Hi\u1ec7p, ph\u01b0\u1eddng Tân Quy \u0110ông.

khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

30 t\u1ef7 \u0111\u1ed3ng l s\u1ed1 ti\u1ec1n xây d\u1ef1ng nên khu du l\u1ecbch sinh thái ny, cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng sa \u0111éc có di\u1ec7n tích r\u1ed9ng h\u01a1n 2,5 ha. Ngoi 6.000 ngn cây hoa h\u1ed3ng v\u1edbi trên 20 lo\u1ea1i khác nhau \u0111ang \u0111\u01b0\u1ee3c ch\u0103m sóc t\u1ea1i \u0111ây. \u0110\u1ecba \u0111i\u1ec3m du l\u1ecbch ny còn \u0111\u1ea7u t\u01b0 nhi\u1ec1u ti\u1ec3u c\u1ea3nh \u0111\u1ec3 ph\u1ee5c v\u1ee5 du khách. N\u1ed5i b\u1eadt nh\u01b0: thang vô c\u1ef1c, cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u01b0\u1edbng d\u01b0\u01a1ng, b\u1ebfn thuy\u1ec1n hoa, c\u1ea7u tre tng hình, h\u1ed3 sen, nh lá, vó b\u1eaft cá\u2026

khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

\u0110i\u1ec1u khác bi\u1ec7t nh\u1ea5t t\u1ea1i \u0111ây l khi b\u1ea1n \u0111\u1ebfn n\u01a1i \u0111ây l gì? B\u1ea1n s\u1ebd r\u1ea5t mãn nhãn v\u1edbi mn bi\u1ec3u di\u1ec5n cá lóc bay r\u1ea5t \u0111\u1eb7c s\u1eafc. V h\u01a1n th\u1ebf n\u1eefa b\u1ea1n \u0111\u01b0\u1ee3c tham quan quy trình chi\u1ebft xu\u1ea5t n\u01b0\u1edbc hoa h\u1ed3ng.

khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

Khu du l\u1ecbch cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng sa \u0111éc r\u1ed9ng h\u01a1n 2,5 ha. Nó n\u1eb1m trên \u0111\u01b0\u1eddng Cao Th\u1eafng, thu\u1ed9c khóm Tân Hi\u1ec7p, ph\u01b0\u1eddng Tân Quy \u0110ông, Thnh ph\u1ed1 Sa \u0110éc, t\u1ec9nh \u0110\u1ed3ng Tháp. Chi phí m\u1edf c\u1eeda ph\u1ee5c v\u1ee5 khách tham quan v\u1edbi vé 20.000 \u0111\u1ed3ng.

khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

\u0110i du l\u1ecbch tham quan n\u01a1i \u0111ây vo th\u1eddi \u0111i\u1ec3m no \u0111\u1eb9p nh\u1ea5t?

Các b\u1ea1n l\u01b0u ý khi \u0111i du l\u1ecbch mi\u1ec1n nam, b\u1ea1n s\u1ebd th\u1ea5y \u1edf \u0111ây ch\u1ec9 có 2 mùa m\u01b0a n\u1eafng, \u0111\u1eb7c thù c\u1ee7a du l\u1ecbch nam b\u1ed9. Cho nên th\u1eddi \u0111i\u1ec3m lý t\u01b0\u1edfng nh\u1ea5t \u0111\u1ec3 \u0111\u1ebfn tham quan cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng sa \u0111éc l vo kho\u1ea3ng t\u1eeb tháng 12 \u0111\u1ebfn tháng 4 hng n\u0103m. Vì th\u1eddi \u0111i\u1ec3m \u0111\u1ea7u xuân, n\u0103m m\u1edbi, nên \u0111\u1ebfn th\u0103m lng hoa Sa \u0110éc. Vì b\u1ea1n không ch\u1ec9 \u0111\u01b0\u1ee3c ng\u1eafm nhìn nh\u1eefng cánh \u0111\u1ed3ng hoa r\u1ef1c r\u1ee1 m còn có c\u01a1 h\u1ed9i \u0111\u01b0\u1ee3c khám phá nh\u1eefng v\u01b0\u1eddn cây \u0103n trái sai tr\u0129u qu\u1ea3.

khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

Lm cách no \u0111\u1ec3 \u0111i \u0111\u1ebfn tham quan cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc?

Xe khách

Si Gòn cách Sa \u0110éc t\u1ea7m140 km, di chuy\u1ec3n m\u1ea5t kho\u1ea3ng 3 gi\u1edd. Các b\u1ea1n có th\u1ec3 di chuy\u1ec3n \u0111\u1ebfn \u0111ây b\u1eb1ng xe máy ho\u1eb7c xe khách \u0111\u1ec1u \u0111\u01b0\u1ee3c. Xe khách lúc no c\u1ee7ng có chuy\u1ebfn c\u1ea3 chi\u1ec1u \u0111i v chi\u1ec1u v\u1ec1. B\u1ea1n có th\u1ec3 liên h\u1ec7 các nh xe uy tín l Ph\u01b0\u01a1ng Trang, Phú V\u0129nh Long, L\u1ed9c \u0110i\u1ec1n,\u2026 Chi phí cho m\u1ed5i l\u1ea7n \u0111i t\u1eeb 80.000 \u2013 105.000 \u0111\u1ed3ng. Liên h\u1ec7 d\u1ecbch v\u1ee5 thuê xe Minh Chánh s\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: 0793 97 97 89, \u0111\u01b0\u1eddng Nguy\u1ec5n Chí Thanh, xã Tân Quy Tây, thnh ph\u1ed1 Sa \u0110éc, \u0110\u1ed3ng Tháp.

Xe máy

Ngoi ra chúng ra có th\u1ec3 di chuy\u1ec3n b\u1eb1ng xe máy. Ph\u01b0\u01a1ng ti\u1ec7n ny không th\u1ecbch h\u1ecdp cho tay lái y\u1ebfu, nó phù h\u1ecdp v\u1edbi các b\u1ea1n ph\u01b0\u1ee3t th\u1ee7. N\u1ebfu \u0111i xe khách khi \u0111\u1ebfn Sa \u0110éc, các b\u1ea1n có th\u1ec3 thuê xe máy \u0111\u1ec3 \u0111i tham quan. Vì cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng sa \u0111éc r\u1ea5t g\u1ea7n v d\u1ec5 di chuy\u1ec3n. B\u1ea1n c\u1ee7ng có th\u1ec3 thuê xe ngay khách s\u1ea1n b\u1ea1n \u1edf. Tuy nhiên n\u1ebfu \u0111\u01b0\u1ee3c, hãy 1 l\u1ea7n \u0111\u1ea1p xe xuyên qua nh\u1eefng v\u01b0\u1eddn hoa r\u1ed9ng l\u1edbn. B\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c c\u1ea3m nh\u1eadn thiên nhiên trong lnh t\u1ea1i n\u01a1i ny.

khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

\u1ede \u0111âu khi \u0111\u1ebfn tham quan cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc?

  • Home Stay Maison En Bambou Phong-le Vent: \u0110\u1ecba ch\u1ec9: \u1ea4p Khánh Hòa, xã Tân Khánh \u0110ông, Thnh Ph\u1ed1 Sa \u0110éc. S\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: 093 929 83 88. Giá bugalow dao \u0111\u1ed3ng t\u1eeb 500.000 \u2013 800.000 \u0111\u1ed3ng.
  • Homestay Ngôi nh Hoa \u1ebech: \u0110\u1ecba ch\u1ec9: 43 Bùi Th\u1ecb Xuân, khóm Tân M\u1ef9, P. Tân Qui \u0110ông, Thnh Ph\u1ed1 Sa \u0110éc, \u0110\u1ed3ng Tháp. S\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: 091 864 53 90. Giá phòng: 600.000 \u0111\u1ed3ng / phòng 4 ng\u01b0\u1eddi, 300.000 \u0111\u1ed3ng / phòng 2 ng\u01b0\u1eddi, 150.000 \u0111\u1ed3ng / phòng t\u1eadp th\u1ec3.
  • Homestay Nh C\u1ed5 Hu\u1ef3nh Lê Th\u1ee7y: \u0110\u1ecba ch\u1ec9: 225A Nguy\u1ec5n Hu\u1ec7, Ph\u01b0\u1eddng 2, Thnh ph\u1ed1 Sa \u0110éc. S\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: 027 73 77 39 37. Giá phòng: 550.000 \u0111\u1ed3ng / phòng 2 ng\u01b0\u1eddi.
  • Rose Homestay: \u0110\u1ecba ch\u1ec9: 156 TL 848 \u1ea5p Khánh Nh\u01a1n, xã Tân Khánh \u0110ông, Thnh ph\u1ed1 Sa \u0110éc, t\u1ec9nh \u0110\u1ed3ng Tháp. S\u1ed1 \u0111i\u1ec7n tho\u1ea1i: 027 73 76 55 55. Giá phòng bình quân \u0111\u1ea7u ng\u01b0\u1eddi t\u1ee9 100.000 \u2013 150.000 \u0111\u1ed3ng / 1 ng\u01b0\u1eddi
  • Ngoi homestay, Sa \u0110éc c\u0169ng có nhi\u1ec1u khách s\u1ea1n, nh ngh\u1ec9 v\u1edbi c\u1ea3 ph\u1ea3i ch\u0103ng \u1edf kh\u1eafp n\u01a1i trong thnh ph\u1ed1.
khu du l\u1ecbch Cánh \u0111\u1ed3ng hoa h\u1ed3ng Sa \u0110éc

\u0102n \u0111\u1eb7c s\u1ea3n gì khi \u0111i tham quan \u1edf \u0111ây

H\u1ee7 ti\u1ebfu Sa \u0110éc n\u1ed5i ti\u1ebfng v\u1edbi t\u1ea5t c\u1ea3 các du khách khi có d\u1ecbp du l\u1ecbch mi\u1ec1n tây, vì nó có h\u01b0\u01a1ng v\u1ecb r\u1ea5t l\u1ea1, s\u1ee3i h\u1ee7 ti\u1ebfu dai v \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111ánh giá l m\u1ed9t trong nh\u1eefng n\u01a1i có h\u1ee7 ti\u1ebfu ngon nh\u1ea5t Vi\u1ec7t Nam. \u0110\u1ecba ch\u1ec9 các quán h\u1ee7 ti\u1ebfu n\u1ed5i ti\u1ebfng \u1edf Sa \u0110éc cho b\u1ea1n th\u01b0\u1edfng th\u1ee9c trong chuy\u1ebfn du l\u1ecbch \u0110\u1ed3ng Tháp nhé

  • H\u1ee7 ti\u1ebfu B S\u1ea9m, 188 Tr\u1ea7n H\u01b0ng \u0110\u1ea1o, Ph\u01b0\u1eddng 1, Thnh Ph\u1ed1 Sa \u0110éc.
  • H\u1ee7 ti\u1ebfu Phú Thnh, 75 Tr\u1ea7n H\u01b0ng \u0110\u1ea1o, Ph\u01b0\u1eddng 1, Thnh Ph\u1ed1. Sa \u0110éc.
  • H\u1ee7 ti\u1ebfu Cô Liên, 111 Tr\u1ea7n Phú, Ph\u01b0\u1eddng 1, Thnh Ph\u1ed1 Sa \u0110éc.

Quán Bánh T\u1eb1m Bì Sa \u0110éc s\u1ed1 49B Phan B\u1ed9i Châu, Ph\u01b0\u1eddng 1, Thnh ph\u1ed1 Sa \u0110éc l m\u1ed9t trong nhi\u1ec1u l\u1ef1a ch\u1ecdn \u1ea9m th\u1ef1c khi các du khách \u0111\u1ebfn \u0111ây.
Ngoi ra b\u1ea1n có th\u1ec3 \u0111\u1ebfn khu \u1ea9m th\u1ef1c Lng B\u1ed9t Sa \u0110éc, \u1edf \u0111ây ngoi các món \u0103n dân dã mi\u1ec1n Tây còn có buffet bánh dân gian các lo\u1ea1i v\u1edbi giá vé ch\u1ec9 50.000 \u0111\u1ed3ng / su\u1ea5t.

Free picture Nh\u1eefng c\u00e1nh hoa \u0111\u1eb9p integrated with the OffiDocs web apps


Ad