ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇബുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്

ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇ-ബുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് സൗജന്യമായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇബുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ആണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇ-ബുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഉദാഹരണ ഉള്ളടക്ക ഫോർമാറ്റിംഗ് ഉള്ള ഒരു ഇബുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്.

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ഇബുക്ക് ടെംപ്ലേറ്റ്

Ad


Ad