ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അംഗീകാര ഫോം

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോം DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇതാണ് ഡിസ്ബേഴ്സ്മെന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോം എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള ഡിസ്‌ബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അംഗീകാര ഫോം

OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡിസ്‌ബേഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഓതറൈസേഷൻ ഫോം

Ad


Ad