ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

സാമ്പിൾ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലളിതം

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് സാമ്പിൾ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് സിമ്പിൾ DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റ് LibreOffice ഓൺലൈനിലോ OpenOffice Desktop ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

ഇതാണ് സാമ്പിൾ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലളിതം എന്ന ടെംപ്ലേറ്റ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

ലിബ്രെഓഫീസ് ഓൺലൈൻ, ഓപ്പൺ ഓഫീസ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (വേഡ്, എക്സൽ, പവർപോയിന്റ്) അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസ് 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള സാമ്പിൾ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

വിഭാഗം: സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ടെംപ്ലേറ്റുകൾ

സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് സാമ്പിൾ സാലറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ച ലളിതമാണ്

Ad


Ad