ഇംഗ്ലീഷ്ഫ്രഞ്ച്സ്പാനിഷ്

സൗജന്യ എഡിറ്റർ ഓൺലൈനിൽ | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs ഫേവിക്കോൺ

ICAI അംഗത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ

ICAI DOC, XLS അല്ലെങ്കിൽ PPT ടെംപ്ലേറ്റിലെ അംഗത്തിന്റെ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് പ്രൊഫൈൽ LibreOffice ഓൺലൈനിലോ ഓപ്പൺഓഫീസ് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഓൺലൈനിലോ എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്

ഐസിഎഐ അംഗത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഇതാണ്. LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാകുന്ന ഒരു ടെംപ്ലേറ്റ്.

Ad


വിവരം

LibreOffice ഓൺലൈൻ, OpenOffice, Microsoft ഓഫീസ് സ്യൂട്ട് (Word, Excel, Powerpoint) അല്ലെങ്കിൽ Office 365 എന്നിവയ്‌ക്ക് സാധുതയുള്ള ICAI അംഗത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യുക.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ അംഗത്തിന്റെ പ്രൊഫൈൽ

ICAI അംഗത്തിന്റെ സൗജന്യ ഡൗൺലോഡ് ടെംപ്ലേറ്റ് പ്രൊഫൈൽ OffiDocs വെബ് ആപ്പുകളുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു

Ad


Ad