Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >

Ad


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu Office cho Microsoft Word

Tải xuống hoặc chỉnh sửa các mẫu Microsoft Word bằng trình soạn thảo trực tuyến OffiDocs LibreOffice và OpenOffice trực tuyến

Danh sách các mẫu DOC trực tuyến miễn phí có thể tải xuống hoặc chỉnh sửa trên OffiDocs Apps LibreOffice trực tuyến và OpenOffice trên máy tính để bàn trực tuyến. Chúng cũng tương thích với Microsoft Word hoặc Office 365. 

Bewerbungsschreiben Vorlage

Tải xuống miễn phí Bewerbungsschreiben Vorlage mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Bewerbungsschreiben Vorlage. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Giấy khẩn cầu (Lib Serif 12)

Tải xuống miễn phí Pleading Paper (Lib Serif 12) Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Pleading Paper (Lib Serif 12). Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Bố cục Báo cáo Cơ bản

Tải xuống miễn phí Mẫu bố cục báo cáo cơ bản DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Bố cục Báo cáo Cơ bản. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Thư Hoa Kỳ khối sửa đổi

Tải xuống miễn phí Mẫu thư Mỹ DOC, XLS hoặc PPT được sửa đổi miễn phí để chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Thư Hoa Kỳ Khối Sửa Đổi. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Ad

Gạch thay vì bảng

Tải xuống miễn phí Tiles thay vì mẫu bảng DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Tiles thay vì một bảng. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Thư công ty

Tải xuống miễn phí Mẫu thư công ty DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Thư công ty. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Mẫu trang bìa

Tải xuống miễn phí Mẫu trang bìa Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Trang bìa mẫu. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi

Lebenslauf Vorlage (tabellarischer Lebenslauf)

Tải xuống miễn phí Lebenslauf Vorlage (tabellarischer Lebenslauf) Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là tiêu bản Lebenslauf Vorlage (tabellarischer Lebenslauf). Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

đăng ký hạng mục thi


Ad