Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Tính tổng các số có văn bản ở bên phải

Tải xuống miễn phí Tổng số có văn bản ở ngay mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Tổng các số có văn bản ở bên phải. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

MÔ TẢ

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Tổng số các số có văn bản hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Các số tổng như 4gb + 44gb.

Hoặc 3kb + 4kb.

Một số có dấu cách hoặc bất kỳ chuỗi nào ở bên phải.

Các số tổng như 4gb + 44gb.

Hoặc 3kb + 4kb.

Một số có dấu cách hoặc bất kỳ chuỗi nào ở bên phải.

MÀN HÌNH

Ad


Tải xuống miễn phí mẫu Tổng số có văn bản ở bên phải được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad