Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Lọc bạn bè không tương tác in Chrome with OffiDo

Lọc bạn bè không tương tác  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Ad


DESCRIPTION


❖ Lọc bạn bè Facebook của bạn theo điều kiện: Mức độ tương tác với bạn: Lượt thả cảm xúc, bình luận, không tương tác.

Tài khoản của bạn bè đang bị khóa hoặc vô hiệu hóa.

Giới tính, tên chứa ký tự đặc biệt, không có ảnh đại diện.

Số lượng bạn bè, số lượng bạn chung.

Quốc gia không phải Việt Nam.

Khu vực hiện đang sinh sống.

Không đăng bài trong một khoảng thời gian.

❖ Giao diện dễ sử dụng, tìm kiếm bạn bè và hủy kết bạn nhanh chóng.

❖ Xem lại lịch sử bạn bè đã lọc.

❖ Xem thông tin tài khoản: ID, Access Token.

Additional Information:


- Offered by fbvn.org
- Average rating : 4.72 stars (loved it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lọc bạn bè không tương tác web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad