Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Blackcat Chrome Extension in Chrome with OffiDocs

Blackcat Chrome Extension  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Blackcat Chrome Extension Chrome web store extension

Ad


DESCRIPTION

Run the Chrome online web store extension Blackcat Chrome Extension using OffiDocs Chromium online.

Một công cụ giúp khách hàng của Blackcat.

vn đặt hàng ngay trên giao diện các TRANG SẢN PHẨM CHI TIẾT từ các website bán hàng từ Trung Quốc: Taobao.

com (hoặc các trang con của taobao.

com), Tmall.

com, 1688.com.

Danh sách các trang hỗ trợ sẽ còn được cập nhật.

Các thao tác khác liên quan đến đơn hàng vẫn được thực hiện bình thường tại blackcat.

vn Phiên bản mới, update: cải tiến khả năng dịch và bổ sung dịch mục chi tiết sản phẩm (xem ảnh thứ 2) Xem thêm thông tin tại http://blackcat.

vn/

Additional Information:


- Offered by Blackcat
- Average rating : 5 stars (loved it)

Blackcat Chrome Extension web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad