Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

eMeeting Plugin in Chrome with OffiDocs

eMeeting Plugin  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

eMeeting Plugin Chrome web store extension

Ad


DESCRIPTION

Run the Chrome online web store extension eMeeting Plugin using OffiDocs Chromium online.

Tổng quan: ★ eMeeting Plugin giúp các giáo viên quản lý lớp học trực tuyến của mình khi tổ chức lớp học trực tuyến qua trang web emeeting.

vn Tính năng: ★ Điểm danh: Hỗ trợ lấy danh sách lớp học và kiểm tra số người có mặt trong lớp học, đồng thời lấy trạng thái camera, micro và các học sinh đang giơ tay.

★ Mở popup trang web được thiết kế riêng để có thể tương tác với các học sinh khi vẫn thao tác trên slide bài giảng hoặc các cửa sổ khác.

Additional Information:


- Offered by bkavcorporation
- Average rating : 5 stars (loved it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eMeeting Plugin web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad