EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >

Ad


OffiDocs favicon

mold kal\u0131p plastik par\u00e7a

Free download mold kal\u0131p plastik par\u00e7a free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

This is the free photo or picture example named mold kal\u0131p plastik par\u00e7a for OffiDocs app Gimp, which can be considered as an online image editor or an online photo studio.

Ad


TAGS

Download or edit the free picture mold kal\u0131p plastik par\u00e7a for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

Mold Kal\u0131p, ba\u015fta otomotiv sektörü olmak üzere beyaz e\u015fya, medikal, mobilya, bile\u015fim sektörlerinde, plastik enjeksiyon kal\u0131p imalat\u0131 ve tasar\u0131m\u0131 konular\u0131nda uzman ekibi ve makine parkuruyla mü\u015fterilerine en k\u0131sa sürede daha hesapl\u0131 maliyetler sunarak destek vermeye devam etmektedir. Yüksek performansl\u0131 ve dü\u015fük çevrim süreli kal\u0131plar\u0131n tasar\u0131m\u0131, kal\u0131plama öncesi analizleri ve kal\u0131plama sonras\u0131 performans testleri firmam\u0131z bünyesinde yap\u0131lmaktad\u0131r.

Mold kal\u0131p firmas\u0131nda Plastik enjeksiyon kal\u0131plama sektöründe yarat\u0131c\u0131 mü\u015fteri odakl\u0131, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve üretim teknikleri ,iyile\u015ftirme ve geli\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 deneyimimiz ve sundu\u011fumuz hizmetlerle birle\u015ftirerek mü\u015fterilerimize uzun y\u0131llar çal\u0131\u015fan kal\u0131plar yaparak karl\u0131l\u0131k yaratmakt\u0131r.

Mold kal\u0131p \u0130malat departman\u0131m\u0131zda, yüksek devirli CNC i\u015fleme merkezleri, CNC tel erozyon ve CNC dalma erozyon tezgahlar\u0131, freze, ta\u015flama tezgahlar\u0131 ile yap\u0131lan kal\u0131plar, plastik enjeksiyon makinalar\u0131nda denendikten sonra problemsiz olarak zaman\u0131nda mü\u015fteriye ula\u015ft\u0131r\u0131lmaktad\u0131r.

Mold kal\u0131p olarak mü\u015fterilerimize hayal etmi\u015f olduklar\u0131 ürünlerin tasar\u0131m\u0131ndan, kal\u0131p üretimine ve ürünün seri imalata haz\u0131r hale gelmesi için gerekli kontrol ekipmanlar\u0131n\u0131n (kontrol fikstürleri) imalat\u0131na kadar çe\u015fitli konularda hizmet etmekteyiz. Ayr\u0131ca kendi üretmi\u015f oldu\u011fumuz veya ba\u015fka üreticiler taraf\u0131ndan yap\u0131lm\u0131\u015f olan kal\u0131plar\u0131n tamir-bak\u0131m i\u015fleri de tecrübeli kadromuz taraf\u0131ndan ba\u015far\u0131 ile yap\u0131lmaktad\u0131r.

Amac\u0131m\u0131z; Plastik enjeksiyon kal\u0131plama sektöründe yarat\u0131c\u0131 mü\u015fteri odakl\u0131, güvenilir, yüksek kaliteli ürün ve üretim teknikleri ,iyile\u015ftirme ve geli\u015ftirme çal\u0131\u015fmalar\u0131m\u0131z\u0131 deneyimimiz ve sundu\u011fumuz hizmetlerle birle\u015ftirerek mü\u015fterilerimize uzun y\u0131llar çal\u0131\u015fan kal\u0131plar yaparak karl\u0131l\u0131k yaratmakt\u0131r. Sahip oldu\u011fumuz de\u011ferleri daha da yetkin hale getirerek kusursuz, h\u0131zl\u0131, çözümsel ve verimli çal\u0131\u015fmay\u0131 en üst düzeylere getirip, ülkemize ve ekonomide art\u0131 de\u011ferler katarak, kaliteli ürünlerimizi minimum maliyetlerde üretebilmektir.Oyle ki \u015firketin hareket tarz\u0131n\u0131 mü\u015fterilerin beklenti ve ihtiyaçlar\u0131 \u015fekillendirmektedir. Gerek yeni projelerin tasar\u0131mdan ürüne dönü\u015ftürülmesinde gerekse bunlar\u0131n yat\u0131r\u0131ma dönü\u015fmesinde gösterilen esneklik ve h\u0131zl\u0131 reaksiyon \u015firketin en önemli referanslar\u0131ndan birisidir. Mü\u015fteri memnuniyeti temel al\u0131narak at\u0131lan her ba\u015far\u0131l\u0131 ad\u0131m, \u015firketin kendisine vizyon olarak belirledi\u011fi \u201cDo\u011fru Tercih\u201d olma yolunda gelece\u011fe dönük bir yat\u0131r\u0131md\u0131r.

Dünya\u2019n\u0131n kulland\u0131\u011f\u0131 birçok marka için üretim yap\u0131yor olmak ve baz\u0131lar\u0131 taraf\u0131ndan da yat\u0131r\u0131m için te\u015fvik edilen bir \u015firket olmak do\u011fru tercih olmak için do\u011fru yolda oldu\u011fumuzun en önemli göstergesidir.

Free picture mold kal\u0131p plastik par\u00e7a integrated with the OffiDocs web apps


Ad