EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >

Ad


OffiDocs favicon

25 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014

Free download 25 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014    free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

This is the free photo or picture example named 25 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014 for OffiDocs app Gimp, which can be considered as an online image editor or an online photo studio.

Ad


TAGS

Download or edit the free picture 25 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014 for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

\u0627\u0644\u0633\u0644\u0627\u0645 \u0639\u0644\u064a\u0643\u0645 \u0648\u0631\u062d\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0644\u0647 \u0648\u0628\u0631\u0643\u0627\u062a\u0647Es Selamu Aleykum Ve Rahmetullahi Ve BerekatuhuYay\u0131nlad\u0131\u011f\u0131m
tüm yay\u0131nlar Allah için vak\u0131ft\u0131r, ücretsizdir. Sadece Dualar\u0131n\u0131z\u0131 Bekliyorum\u0130NTERNET
ADRESLER\u0130M HAL\u0130S AT\u0130LLAhttps://www.facebook.com/download/244544895741199/%C4%B0NTERNET%20ADRESLER%C4%B0M%20HAL%C4%B0S%20AT%C4%B0LLA.dochttps://www.facebook.com/notes/halis-atilla/youtube-d%C3%BCzenlenmi%C5%9F-adresim-halis-atilla/279041122301876https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/youtube-adresim-halis-atilla/273823032823685https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/google-adresim-halis-atilla/273821786157143https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/twitter-adresim-halis-atilla/273822639490391https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/archiveorg-adresim-halis-atilla/273816579490997https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/1-facebook-adresim-halis-atilla/273825029490152https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/2-facebook-adresim-halis-atilla/273823789490276https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/yandex-adresim-halis-atilla/273806882825300https://www.facebook.com/notes/halis-atilla/one-drive-adresim-halis-atilla/273805559492099

YO\u011eUN
ILMI EALI\u015eMALAR NEDENIYLE MESAJ VE YORUMLARA BAKAMIYORUM HAKKINIZI HELAL EDIN,
\u015eAYET SORULARINIZ VARSA MESAJ BIRAKIN, MUSAIT OLDU\u011eUMUZ ZAMAN, CEVAP VERME\u011eE
EALI\u015eACA\u011eIZ IN\u015eAALLAH, CEVAP VEREMEDI\u011eIMIZ ZAMAN KIRILMAYIN, EUNKU EOK YO\u011eUNUZ,
PAYLA\u015eIMLARIMIZI VERDI\u011eIMIZ SAYFALARA GIRIN AZ BIR ZAMANLA EOK KI\u015eILERE ULA\u015eMA
IMKANIMIZ OLUR UMUDUYLA, SEVGI SAYGI VE HURMETLERIMLE SIZI ALLAH'A EMANET
EDIYORUM.

HAN\u0130M
KARDE\u015eLER\u0130M\u0130ZDEN R\u0130CAM\u0130Z ARKADA\u015eL\u0130K ISTEKLER\u0130N\u0130 GONDERMES\u0130NLER, HAN\u0130M
KARDE\u015eLERLE ARKADA\u015eL\u0130K YAPS\u0130NLAR

\u0130SLAM\u0130
SAYFALARIMIZA YARDIMCI OLALIM BE\u011eENEL\u0130M PAYLA\u015eALIM BU DA B\u0130R KARDE\u015eL\u0130K HAKKIDIR
HAYRA VES\u0130LE OLAN ONU O HAYRI YAPAN G\u0130B\u0130D\u0130R

BU
SAYFALARIMIZI ZIYARET EDEBILIRSINIZ, TAKIP EDEBILIRSINIZ, BE\u011eENEBILIRSINIZ,
PAYLA\u015eABILIRSINIZ.

"EY INSANLAR!SELAMI YAYINIZ,YEMEGI
YEDIRINIZ,SILA-\u0130 RAHIM YAPINIZ,INSANLAR UYKUDA IKEN GECELERI NAMAZ KILINIZ KI
CENNETE SELAMETLE GIRESINIZ."

(HADIS-I \u015eERIF,MUSNED-\u0130 AHMED)"Allah\u0131m!
Seni zikretmek, sana \u015fükretmek ve sana güzelce ibâdet etmekte bana yard\u0131m
et."Ebu Dâvud (2/86); Nesâi (3/53); Elbâni, "hadis sahihtir"
der. Bkz. Sahih-i Ebi Dâvud (1/284)"Allah\u0131m! Senin kolay k\u0131ld\u0131\u011f\u0131ndan ba\u015fka kolay yoktur. E\u011fer
sen dilersen zoru kolay k\u0131lars\u0131n." \u0130bn-i Hibban, es-Sahih (Mevârid) (h.2427) ve \u0130bn-i es-Sünnî, (h.351)"Yüzümü, hakka yönelerek, gökleri ve yeri yaratana çevirdim
ve ben, O'na ortak ko\u015fanlardan de\u011filim. Namaz\u0131m, kurban\u0131m, hayat\u0131m ve ölümüm,
âlemlerin Rabbi Allah içindir.O'nun orta\u011f\u0131 yoktur.Ben bununla emrolundum ve ben
müslümanlardan\u0131m.Allah\u0131m!Melik sensin, senden ba\u015fka hakk\u0131yla ibâdete lây\u0131k
hiçbir ilah yoktur.Sen benim Rabbimsin ve ben de senin kulunum.Nefsime
zulmettim.Bütün günahlar\u0131m\u0131 ba\u011f\u0131\u015fla. Zirâ günahlar\u0131 ancak sen ba\u011f\u0131\u015flars\u0131n.Beni,
ahlâk\u0131n en güzeline erdir. Onun en güzeline ancak sen erdirirsin.Ahlâk\u0131n
kötüsünden de beni uzakla\u015ft\u0131r.Zirâ kötüsünden ancak sen uzakla\u015ft\u0131r\u0131rs\u0131n.Buyur,
Allah\u0131m buyur!Hayr\u0131n hepsi, senin iki elindedir. \u015eer, sana nisbet edilemez.Ben
sana s\u0131\u011f\u0131n\u0131r ve sana dönerim.Sen, mübârek ve yücesin. Senden ba\u011f\u0131\u015flanma diler
ve sana tevbe ederim." Müslim, (1/534)."Allah\u0131m! Dünya ve âhirette senden af ve âfiyet
dilerim.Allah\u0131m! Dinim, dünyam, âilem ve mal\u0131m hakk\u0131nda senden af ve âfiyet
dilerim.Allah\u0131m!Ay\u0131plar\u0131m\u0131 gizle ve beni korkular\u0131mdan emin k\u0131l.Allah\u0131m!Beni
önümden, arkamdan, sa\u011f\u0131mdan, solumdan ve üstümden (gelecek belâlara kar\u015f\u0131)
koru. Alt\u0131mdan yere bat\u0131r\u0131larak helak edilmekten senin azametine
s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131m" Ebu Dâvud, \u0130bn-i Mâce; Bkz. Sahih-i \u0130bn-i Mâce (2/332)"Allah\u0131m! Rahmetini umar\u0131m.Göz aç\u0131p kapay\u0131ncaya kadar -bile
olsa- beni nefsime b\u0131rakma.Bütün i\u015flerimi \u0131slah et.Senden ba\u015fka hakk\u0131yla
ibâdete lây\u0131k hiçbir ilah yoktur." Ebu Davud (4/324), Ahmed (5/42) Elbâni,
hadisin hasen oldu\u011funu söyler; bkz. Sahih-i Ebî Dâvud (3/959).Allah\u0131m!Senden,
faydal\u0131 bir ilim, temiz bir r\u0131z\u0131k ve Kabul olunan bir amel dilerim.\u0130bn-i
es-Sünnî, Amelu'l-Yevmi ve'l-Leyle (h.54), \u0130bn-i Mâce (h.925)."Allah\u0131m!Sap\u0131kl\u0131\u011fa
dü\u015fmekten veya dü\u015fürülmekten, aya\u011f\u0131m\u0131n kaymas\u0131ndan veya kayd\u0131r\u0131lmas\u0131ndan,
zulmetmekten veya zulme u\u011framaktan, cehâlete dü\u015fmekten veya câhil b\u0131rak\u0131lmaktan
sana s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131m." Sünen sahipleri; Bkz. Sahih-i Süneni Tirmizi (3/152),
Sahih-i \u0130bn-i Mâce (2/336)"Allah bize yeter! O ne güzel vekildir." Buhâri,
(5/172).

\u0628\u0650\u0633\u0652\u0645\u0650 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0650\u060c \u0627\u064e\u0644\u0652\u062d\u064e\u0645\u0652\u062f\u064f \u0650\u0644\u0644\u0647\u0650 \u0648\u064e\u0627\u0644\u0635\u0651\u064e\u0644\u0627\u064e\u0629\u064f
\u0648\u064e\u0627\u0644\u0633\u0651\u064e\u0644\u0627\u064e\u0645\u064f \u0639\u064e\u0644\u064e\u0649 \u0631\u064e\u0633\u064f\u0648\u0644\u0650 \u0627\u0644\u0644\u0647\u0650 \u0648\u064e\u0628\u064e\u0639\u0652\u062f\u064fGayemizAllah-u
Teâlâ \u015föyle buyuruyor:\u201c\u0130çinizden
hayra ça\u011f\u0131ran, iyili\u011fi emredip kötülü\u011fü men eden bir topluluk olsun! \u0130\u015fte onlar
kurtulu\u015fa erenlerdir.\u201dAl-i
\u0130mran 104Allah-u
Teâlâ yine \u015föyle buyuruyor:\u201cSiz, insanlar için ç\u0131kart\u0131lm\u0131\u015f en hay\u0131rl\u0131 ümmetsiniz! \u0130yili\u011fi
emreder, kötülü\u011fü men edersiniz ve Allah\u2019a iman edersiniz...\u201dAl-i
\u0130mran 110Allah-u
Teâlâ ba\u015fka bir ayette \u015föyle buyuruyor:\u201cAsra andolsun ki, insan hüsrandad\u0131r! Ancak iman edip salih amel
yapanlar, birbirlerine hakk\u0131 tavsiye edenler ve birbirlerine sabr\u0131 tavsiye edenler
müstesnad\u0131r.\u201dAsr
1, 2, 3Allah-u
Teâlâ ba\u015fka bir ayette de \u015föyle buyuruyor:\u201cEy iman edenler! Allah\u2019tan korkun! Herkes yar\u0131n için ne
haz\u0131rlad\u0131\u011f\u0131na bir baks\u0131n! Allah\u2019tan korkun! \u015eüphesiz ki Allah yapt\u0131klar\u0131n\u0131zdan
haberdard\u0131r. Allah\u2019\u0131 unuttuklar\u0131 için, Allah\u2019\u0131n da kendilerini, unutturdu\u011fu
kimseler gibi de olmay\u0131n! \u0130\u015fte onlar fas\u0131klar\u0131n ta kendileridir! Cehennemlikler
ile cennetlikler bir olmaz! Cennetlikler, muradlar\u0131na erenlerin ta
kendileridir.\u201dHa\u015fr
18, 20Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cSizden kim bir münker görürse onu eliyle de\u011fi\u015ftirsin! E\u011fer ona
gücü yetmezse diliyle onu de\u011fi\u015ftirsin! E\u011fer ona da gücü yetmezse kalbiyle
de\u011fi\u015ftirsin! Bu ise iman\u0131n en zay\u0131f\u0131d\u0131r!\u201dMüslim
49/78Huzeyfe
bin el-Yeman (Radiyallahu Anh) \u015föyle dedi:Nebi
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cNefsim
elinde olan Allah\u2019a yemin ederim ki, ya iyili\u011fi emreder ve kötülü\u011fü
yasaklars\u0131n\u0131z! Ya da Allah Kendi indinden bir azap gönderir ki, sonra o azab\u0131
kald\u0131rmas\u0131 için Allah\u2019a dua edersiniz de size icabet olunmaz!..\u201dAhmed
5/388, Tirmizi 2259, Begavi 4154, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 7070Selman
(Radiyallahu Anh) \u015föyle dedi:Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cYa\u015fayanlar\u0131n amelinden üç tanesi ölülerin lehine ecir olarak
devam eder:1) Arkas\u0131ndan kendisine dua eden salih bir nesil b\u0131rakan kimse.
Onlar\u0131n duas\u0131 o kimseye ecir olarak yaz\u0131l\u0131r.2) Faydas\u0131 devaml\u0131 olan bir sadaka yapan kimse. Bu \u015fahs\u0131n
sadakas\u0131 onun faydas\u0131 devam etti\u011fi müddetçe ölümünden sonra kendisine ecir
olarak yaz\u0131lmaya devam eder.3)
\u0130lim ö\u011freten kimsenin ecri de o ilimle amel edildi\u011fi sürece amel edenlerin
ecrinden bir \u015fey noksanla\u015fmaks\u0131z\u0131n o kimseye yaz\u0131lmaya devam eder.\u201dTabarani
Mucemu\u2019l-Kebir 6181, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 888Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cKendi nefsini unutarak insanlara hay\u0131r ö\u011freten âlimin örne\u011fi,
insanlar\u0131 ayd\u0131nlatmak için yanan kandil gibidir.\u201dTabarani
Mucemu\u2019l-Kebir 1681, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 5837\u0130\u015fte
bu Ayetler ve Sahih Hadisler \u0131\u015f\u0131\u011f\u0131nda \u201cGAYEM\u0130Z\u201d insanlara iyili\u011fi emredip, kötülükten
men etmektir! Birde öldükten sonra amel defterimizin kapanmamas\u0131n\u0131 istiyorsak,
insanlara ilim ö\u011fretmemiz gerekir. Bununla beraber insanlara iyili\u011fi emredip
kötülü\u011fü yasaklad\u0131\u011f\u0131m\u0131z halde kendimiz bunlar\u0131 yapmazsak a\u015fa\u011f\u0131daki Sahih
Hadisin muhatab\u0131 oluruz ki; bundan da Allah\u2019a s\u0131\u011f\u0131n\u0131r\u0131z.Rasulullah
(Sallallahu Aleyhi ve Sellem) \u015föyle buyurdu:\u201cK\u0131yamet
günü bir adam getirilir ve ate\u015fin içine at\u0131l\u0131r! Ate\u015fin içinde ba\u011f\u0131rsaklar\u0131
d\u0131\u015far\u0131ya dökülür. Bu sebeple o kimse ba\u011f\u0131rsaklar\u0131n\u0131n etraf\u0131nda e\u015fe\u011fin de\u011firmen
etraf\u0131nda döndü\u011fü gibi döner.Bunun
üzerine ate\u015f ahalisi onun etraf\u0131na toplan\u0131rlar ve:\u2212Ey
falan! Senin bu halin nedir? sana ne oldu? derler. Sen bize iyili\u011fi emreder ve
kötülü\u011fü yasaklar de\u011fil miydin? derler.O
kimse:\u2212Evet,
ben size iyili\u011fi emrederdim ancak onu kendim yapmazd\u0131m! Ben size kötülü\u011fü
yasaklard\u0131m ve onu kendim yapard\u0131m! diye kar\u015f\u0131l\u0131k verir.\u201dAhmed
21843, Buhari 3065, Müslim 2989/51, Albânî Sahihu\u2019l-Cami 8022\u0633\u064f\u0628\u0652\u062d\u0627\u064e\u0646\u064e\u0643\u064e \u0627\u0644\u0644\u0651\u064e\u0647\u064f\u0645\u0651\u064e \u0648\u064e\u0628\u0650\u062d\u064e\u0645\u0652\u062f\u0650\u0643\u064e\u060c \u0623\u064e\u0634\u0652\u0647\u064e\u062f\u064f \u0623\u064e\u0646\u0652 \u0644\u0627\u064e
\u0625\u0650\u0644\u0647\u064e \u0625\u0650\u0644\u0627\u0651\u064e \u0623\u064e\u0646\u0652\u062a\u064e\u060c \u0623\u064e\u0633\u0652\u062a\u064e\u063a\u0652\u0641\u0650\u0631\u064f\u0643\u064e \u0648\u064e\u0623\u064e\u062a\u064f\u0648\u0628\u064f \u0625\u0650\u0644\u064e\u064a\u0652\u0643\u064e

Free picture 25 Ayet Hadis Dua Muhtelif Halis Atilla 7 Ekim 2014 integrated with the OffiDocs web apps


Ad