Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

manuel-sanziman-tamiri

Free download manuel-sanziman-tamiri free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

Ad


TAGS

Download or edit the free picture manuel-sanziman-tamiri for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.Otomatik
\u015fanz\u0131man tamiri
. Arac\u0131n\u0131z\u0131 bilirsiniz. Yani farkl\u0131 davranmaya
ba\u015flad\u0131\u011f\u0131nda, fark edersiniz. \u015eu anda garip sesler mi duyuyorsunuz veya
arac\u0131n\u0131zdan tuhaf bir koku mu geliyor? Yolda normalden farkl\u0131 m\u0131 yol al\u0131yor? En
önemli \u015fey, arac\u0131n\u0131z\u0131n sorununun temel nedenini do\u011fru bir \u015fekilde te\u015fhis
etmektir. Arac\u0131n\u0131z a\u015fa\u011f\u0131daki belirtilerden herhangi birini gösteriyorsa,
\u015fanz\u0131man\u0131n\u0131zla ilgili bir sorun ya\u015f\u0131yor olabilirsiniz:

-\u015eanz\u0131man devreye girmiyor veya viteste kalm\u0131yorArac\u0131n\u0131z\u0131 vitese takt\u0131\u011f\u0131n\u0131zda hareket etmiyorsa, bu bir
s\u0131z\u0131nt\u0131 nedeniyle \u015fanz\u0131man ya\u011f\u0131n\u0131n azalmas\u0131, vites kolu, vites kablosu veya
hatta otomatik \u015fanz\u0131man\u0131n\u0131z\u0131n valf gövdesinde bir sorun olabilece\u011fini gösterir.
Daha yeni araçlar, seçiminize ba\u011fl\u0131 olarak \u015fanz\u0131mana ne zaman vitese
geçilece\u011fini söylemek için bilgisayara ba\u011fl\u0131d\u0131r ve bilgisayar sistemini sorun
kodlar\u0131 için kontrol ettirmeniz gerekebilir.

\u015eanz\u0131man\u0131n\u0131z\u0131n vitese geçmesi biraz zaman al\u0131yorsa, bak\u0131m
eksikli\u011finden kaynaklanan bir s\u0131z\u0131nt\u0131 veya kirlenme veya hatta arazi veya sel
ko\u015fullar\u0131nda su girmesi nedeniyle \u015fanz\u0131man ya\u011f\u0131 durumunuz dü\u015fük olabilir. Bu
kula\u011fa ciddi gelmese de, dahili \u015fanz\u0131man parçalar\u0131na zarar verebilecek bir
a\u015f\u0131r\u0131 \u0131s\u0131nma durumu da yaratabilir. Di\u011fer olas\u0131l\u0131klar, bilgisayar\u0131n \u015fanz\u0131man\u0131n
daha yüksek viteslere geçmesine izin vermemesine neden olacak motorla ilgili
bir sorun olabilir.

Bu duruma ayr\u0131ca dü\u015fük \u015fanz\u0131man ya\u011f\u0131, bak\u0131m eksikli\u011finden
veya su girmesinden kaynaklanan kirlenme veya \u015fanz\u0131man içindeki \u015fanz\u0131man
parçalar\u0131nda dahili a\u015f\u0131nma ve y\u0131pranma neden olabilir. Yüksek devirli bir
motor, debriyajlar\u0131n veya \u015fanz\u0131man\u0131n içindeki di\u011fer parçalar\u0131n bozuldu\u011funun
tipik bir i\u015faretidir. Kayma iletiminin yayg\u0131n nedenleri ve i\u015faretleri hakk\u0131nda
daha fazla bilgi edinin.

Arac\u0131n alt\u0131ndaki k\u0131rm\u0131z\u0131 s\u0131v\u0131, muhtemelen so\u011futucu hatlar\u0131ndan,
bir contadan veya contadan bir \u015fanz\u0131man s\u0131v\u0131s\u0131 s\u0131z\u0131nt\u0131s\u0131 oldu\u011funun bir
i\u015faretidir. Bu sadece \u015fanz\u0131man için kötü de\u011fil, ayn\u0131 zamanda s\u0131v\u0131n\u0131n s\u0131cak bir
boruya veya ba\u015fka bir yüzeye s\u0131zmas\u0131 durumunda da tehlikelidir. Uygun s\u0131v\u0131
seviyesi ve durumu için seviye çubu\u011funuzu kontrol edin. Not: \u015eanz\u0131man ya\u011f\u0131n\u0131n
tamam\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131 de\u011fildir ve tüm seviyeler ya\u011f çubu\u011fu yöntemiyle do\u011frulanamaz,
ancak özel aletler gerektirir.

Bir yan\u0131k kokusuna tipik olarak bir s\u0131v\u0131 s\u0131z\u0131nt\u0131s\u0131 neden
olur veya baz\u0131 durumlarda, yanan bir kavrama kokusuna neden olan dü\u015fük s\u0131v\u0131
nedeniyle olu\u015fur. S\u0131v\u0131 s\u0131z\u0131nt\u0131s\u0131n\u0131 h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde yakalarsan\u0131z \u015fanz\u0131man\u0131
hasardan kurtarabilirsiniz. Seviye ve durum için üreticinin talimat\u0131na göre
\u015fanz\u0131man ya\u011f çubu\u011funuzu kontrol edin.

\u015eanz\u0131man\u0131n içinden gelen bir v\u0131z\u0131lt\u0131, t\u0131k\u0131rt\u0131, u\u011fultu,
kükreme sesi genellikle kötü bir yatak, planet di\u015fli hasar\u0131 veya ba\u015fka bir
dahili sorunun belirtisidir. Bir s\u0131z\u0131nt\u0131 nedeniyle kötü bir iç s\u0131zd\u0131rmazl\u0131k
yüzeyinden, bir contadan veya dü\u015fük \u015fanz\u0131man ya\u011f\u0131ndan da bir v\u0131z\u0131lt\u0131 gelebilir.Manuel
\u015fanz\u0131man tamiri
. Tipik olarak debriyaj\u0131n bo\u015fa ç\u0131kmamas\u0131 ile ilgili bir
durum olan vites de\u011fi\u015ftirirken manuel \u015fanz\u0131man\u0131n\u0131z g\u0131c\u0131rdatt\u0131\u011f\u0131nda, \u015fanz\u0131man\u0131n
içindeki vites senkronizörü çalar veya a\u015f\u0131n\u0131r veya bozulur veya vites kolu
a\u015f\u0131nmas\u0131 veya ayar\u0131 sorunu olur. Dü\u015fük, kirli veya yanl\u0131\u015f s\u0131v\u0131 olan \u015fanz\u0131man
ya\u011f\u0131/s\u0131v\u0131, manuel \u015fanz\u0131manlarda da bu soruna neden olabilir.

Eok alçakta çal\u0131\u015fan bir debriyaj pedal\u0131, tipik olarak,
debriyaj\u0131 çal\u0131\u015ft\u0131ran ba\u011flant\u0131 veya hidrolik sistemle ilgili bir sorundur.
Hidrolik s\u0131z\u0131nt\u0131 yoksa basit bir ayar veya hava tahliyesi bunu çözebilir. Eok
yükse\u011fe tutunan bir debriyaj pedal\u0131, bir ayar veya daha büyük olas\u0131l\u0131kla
a\u015f\u0131nm\u0131\u015f bir debriyaj diski ve bask\u0131 plakas\u0131 olabilir.\u0130çeri\u011fin Kayna\u011f\u0131: https://autoteam.com.tr/manuel-sanziman-tamiri/

Free picture manuel-sanziman-tamiri integrated with the OffiDocs web apps


Free Images

Use Office Templates

Ad