Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Ommah Media _ Syarat Laa Ilaaha Illallah _ Muqoddimah

Free download Ommah Media _ Syarat Laa Ilaaha Illallah _ Muqoddimah free photo or picture to be edited with GIMP online image editor

Ad


TAGS

Download or edit the free picture Ommah Media _ Syarat Laa Ilaaha Illallah _ Muqoddimah for GIMP online editor. It is an image that is valid for other graphic or photo editors in OffiDocs such as Inkscape online and OpenOffice Draw online or LibreOffice online by OffiDocs.

Syarat Laa Ilaaha Illallah

Muqoddimah

Sudah tidak diragukan lagi bahwa kalimat LAA ILAAHA ILLALLAH merupakan kunci Islam, dengannya seseorang masuk ke dalam dien/agama Allah, dan dengannya pula darah, harta, dan kehormatannya terjaga. Namun syahadat ini bukan hanya sekadar ucapan dengan lisan saja, tetapi ia adalah kalimat yang ada konsekuensi dan mempunyai makna yang wajib mengetahuinya, mengimaninya, mengamalkan kandungannya, dan menjauhi apa-apa yang membatalkannya.

Syaikhul Islam Muhammad bin \u2018Abdul Wahhab -rahimahullah- berkata : \u201cSesungguhnya mengucapkannya tidaklah bermanfaat kecuali dengan mengamalkan kandungannya, dan meninggalkan kesyirikan.\u201d (Ar-Rasaail Asy-Syakhshiyah 1/137).

Asy-Syaikh Sulaiman bin \u2018Abdullah -rahimahullah- berkata : \u201cBarangsiapa bersaksi bahwa tidak ada ilaah yang berhak diibadahi kecuali Allah\u201d, maksudnya ; \u2018barangsiapa yang mengucapkan kalimat ini sedangkan dia mengetahui maknanya dan mengamalkan kandungannya baik secara bathin maupun zhohir. Adapun mengucapkannya tanpa mengetahui maknanya dan tidak mengamalkan kandungannya, sesungguhnya yang demikian itu tidak bermanfaat menurut ijma\u2019.\u201d (Taisiiril \u2018Azizil Hamiid 1/51).

Para ahli ilmu -semoga Allah merahmati mereka- telah menyebutkan syarat-syarat kalimat yang agung ini, yang mana orang yang merealisasikannya berhak disematkan padanya nama Islam, hukumnya, dan balasannya.

Wahb bin Munabbih -rahimahullah- (ulama tabi'in) ditanya, \u201dBukankah kunci jannah (syurga) adalah Laa ilaaha illallah?\u201d Beliau menjawab, \u201dIya betul. Namun, setiap kunci itu pasti punya gerigi. Jika kamu memasukinya Dengan kunci yang memiliki gerigi, pintu tersebut akan terbuka. Namun jika tidak ada geriginya, maka tidak akan terbuka.\u201d (Perkataan ini dinukil oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya secara mu'allaq sebelum hadits no.1237. Lihat juga Taghliiq At-Ta'liiq oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalaniy [454-2/453])

Menurut para ulama gerigi-gerigi dari kunci syurga itu adalah syuruuth (syarat-syarat) kalimat \u201cLaa ilaaha illallah\u201d.


[\ud835\udd46\ud835\udd5e\ud835\udd5e\ud835\udd52\ud835\udd59 \ud835\udd44\ud835\udd56\ud835\udd55\ud835\udd5a\ud835\udd52]
\ud835\udc09\ud835\udc1a\ud835\udc27\ud835\udc20\ud835\udc1a\ud835\udc27 \ud835\udc0b\ud835\udc2e\ud835\udc29\ud835\udc1a\ud835\udc24\ud835\udc1a\ud835\udc27 \ud835\udc0f\ud835\udc1a\ud835\udc2b\ud835\udc1a \ud835\udc0c\ud835\udc2e\ud835\udc23\ud835\udc1a\ud835\udc21\ud835\udc22\ud835\udc1d\ud835\udc22\ud835\udc27 \ud835\udc03\ud835\udc1a\ud835\udc27 \ud835\udc0a\ud835\udc1a\ud835\udc2e\ud835\udc26 \ud835\udc0c\ud835\udc2e\ud835\udc2c\ud835\udc25\ud835\udc22\ud835\udc26\ud835\udc22\ud835\udc27 \ud835\udc03\ud835\udc1a\ud835\udc25\ud835\udc1a\ud835\udc26 \ud835\udc03\ud835\udc28'\ud835\udc1a \ud835\udc12\ud835\udc21\ud835\udc28\ud835\udc25\ud835\udc22\ud835\udc21 \ud835\udc0a\ud835\udc1a\ud835\udc25\ud835\udc22\ud835\udc1a\ud835\udc27

Free picture Ommah Media _ Syarat Laa Ilaaha Illallah _ Muqoddimah integrated with the OffiDocs web apps


Free Images

Use Office Templates

Ad