Ad

InglesPransesEspanyol

Libreng editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

Mga palatuntunan

MGA TUNTUNIN NG SERBISYO NG OFIDOCS

 

Panimula.

Ang Mga Tuntunin At Kundisyon na ito na nakapaloob dito sa OffiDocs webpage na ito, ang mamamahala sa iyong paggamit sa website na ito, kasama ang lahat ng mga pahina sa loob ng website na ito (sama-samang tinutukoy dito sa ibaba bilang itong "Website"). Ang Mga Tuntuning ito ay ganap na nalalapat sa iyong paggamit ng Website na ito at sa pamamagitan ng paggamit ng Website na ito, hayagang tinatanggap mo ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon na nakapaloob dito nang buo. Hindi mo dapat gamitin ang Website na ito, kung mayroon kang anumang pagtutol sa alinman sa Mga Karaniwang Tuntunin at Kundisyon ng Website na ito.

 

Mga Karapatan sa Intelektwal na Pag-aari.

Maliban sa nilalamang pagmamay-ari mo, na maaaring pinili mong isama sa Website na ito, sa ilalim ng Mga Tuntuning ito, ang OffiDocs at/o mga tagapaglisensya nito ay nagmamay-ari ng lahat ng karapatan sa intelektwal na ari-arian at materyal na nilalaman sa Website na ito, at lahat ng naturang karapatan ay nakalaan.

Bibigyan ka ng limitadong lisensya lamang, napapailalim sa mga paghihigpit na ibinigay sa Mga Tuntuning ito, para sa layunin ng pagtingin sa materyal na nilalaman sa Website na ito.

 

Mga Paghihigpit

Malinaw at tahasang tinatakda ka mula sa lahat ng mga sumusunod:

  • gamit ang Website na ito sa anumang paraan na, o maaaring, nakakapinsala sa Website na ito;
  • gamit ang Website na ito sa anumang paraan na nakakaapekto sa pag-access ng gumagamit sa Website na ito;
  • gamit ang Web site na salungat sa mga naaangkop na batas at regulasyon, o sa isang paraan na nagdudulot, o maaaring maging sanhi, pinsala sa Website, o sa sinumang tao o entidad ng negosyo;
  • pagsasagawa ng anumang pagmimina ng data, pag-aani ng data, pag-extract ng data o anumang iba pang katulad na aktibidad na may kaugnayan sa Website na ito, o habang ginagamit ang Website na ito;
  • Anumang user ID at password na maaaring mayroon ka para sa Website na ito ay kumpidensyal at dapat mong panatilihin ang pagiging kumpidensyal ng naturang impormasyon.

Ang Iyong Nilalaman.

Ang iyong Nilalaman na ginamit mo sa OffiDocs ay dapat na sa iyo at hindi dapat lumalabag sa mga karapatan ng alinmang third party. Inilalaan ng OffiDocs ang karapatang tanggalin ang alinman sa Iyong Nilalaman mula sa Website na ito anumang oras, at sa anumang dahilan, nang walang abiso.

Walang warranty.

Ang Website na ito ay ibinigay "as is", kasama ang lahat ng mga pagkakamali, at ang OffiDocs ay hindi gumagawa ng hayag o ipinahiwatig na mga representasyon o warranty, ng anumang uri na nauugnay sa Website na ito o sa mga materyal na nilalaman sa Website na ito. Bukod pa rito, walang nilalaman sa Website na ito ang dapat ipakahulugan bilang pagbibigay ng konsulta o payo sa iyo.

Limitasyon ng pananagutan.

Sa anumang pagkakataon ang OffiDocs o alinman sa mga opisyal, direktor at empleyado nito, ay mananagot sa iyo para sa anumang bagay na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa iyong paggamit sa Website na ito, kung ang naturang pananagutan ay nasa ilalim ng kontrata, tort o iba pa, at OffiDocs, kasama ang mga opisyal, direktor at empleyado nito ay hindi mananagot para sa anumang hindi direkta, kinahinatnan o espesyal na pananagutan na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa iyong paggamit ng Website na ito.

Pagbabayad-danyos.

Sa pamamagitan nito, binabayaran mo ang kabuuang halaga ng mga OffiDoc mula sa at laban sa anuman at lahat ng pananagutan, gastos, kahilingan, dahilan ng pagkilos, pinsala at gastos (kabilang ang mga makatwirang bayad sa abogado) na nagmumula sa o sa anumang paraan na nauugnay sa iyong paglabag sa alinman sa mga probisyon ng ang mga Tuntuning ito.

Pagkakahiwalay.

Kung ang anumang tadhana ng mga Tuntunin na ito ay natagpuan na hindi maipapatupad o hindi wasto sa ilalim ng anumang naaangkop na batas, ang naturang unenforceability o invalidity ay hindi magbibigay ng Mga Tuntunin na ito na hindi maipapatupad o hindi wasto sa kabuuan, at ang mga probisyon ay tatanggalin nang hindi naaapektuhan ang natitirang mga probisyon dito.

Pagkakaiba-iba ng mga Tuntunin.

Pinahihintulutan ang OffiDocs na baguhin ang Mga Tuntunin na ito anumang oras ayon sa nakikita nitong angkop, at sa pamamagitan ng paggamit sa Website na ito, inaasahan mong regular na suriin ang mga naturang Tuntunin upang matiyak na nauunawaan mo ang lahat ng mga tuntunin at kundisyon na namamahala sa paggamit ng Website na ito.

Takdang Aralin.

Ang OffiDocs ay papahintulutan na italaga, ilipat, at i-subcontract ang mga karapatan at/o obligasyon nito sa ilalim ng Mga Tuntuning ito nang walang anumang abiso o pahintulot na kinakailangan. Gayunpaman, .hindi ka papayagang magtalaga, maglipat, o mag-subcontract ng anuman sa iyong mga karapatan at/o obligasyon sa ilalim ng Mga Tuntuning ito.

Buong Kasunduan.

Ang Mga Tuntuning ito, kabilang ang anumang mga legal na abiso at disclaimer na nakapaloob sa Website na ito, ay bumubuo sa buong kasunduan sa pagitan ng OffiDocs at sa iyo kaugnay ng iyong paggamit sa Website na ito, at pinapalitan ang lahat ng naunang kasunduan at pagkakaunawaan na may kinalaman sa pareho.

 


Tumakbo Chrome Extensions

Ad