Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

LibreOffice trực tuyến với trình quản lý tệp

Web LibreOffice trực tuyến với Trình quản lý tệp

LibreOffice

Ứng dụng chính thức

Được phân phối bởi OffiDocs

ENTER


Ad

 

- Tạo và chỉnh sửa bất kỳ loại tệp Office nào.
- Ứng dụng khách JavaScript UI hỗ trợ Chế độ xem danh sách với các chế độ xem Biểu tượng có sẵn.
- Xử lý tập tin chung:

· Thư mục chính
· Đánh dấu trên các tập tin hoặc thư mục.
· Các tập tin gần đây.
· Sắp xếp theo tên, sửa đổi lần cuối, kích thước hoặc loại.


- Nhiều thao tác với tệp và thư mục: 

· Sao chép, di chuyển, tải lên, tạo thư mục / tập tin, đổi tên, giải nén, chỉnh sửa, tìm kiếm, v.v.
· Hiển thị thông tin chi tiết của tệp hoặc thư mục: tên, vị trí, kích thước, ngày tháng.
· Hỗ trợ xem trước hình ảnh.

 

- Tích hợp với LibreOffice Online. Nó có nghĩa là tạo và chỉnh sửa các tệp định dạng sau:

- Microsoft Word 6.0 / 95/97/2000 / XP (.doc)

- Microsoft Word 2007 XML (.docx)

- Microsoft WinWord 5 (.doc)

- Tài liệu văn bản LibreOffice ODF (.odt)

- Tài liệu văn bản ODF OpenOffice (.odt)

- Định dạng văn bản đa dạng thức (.rtf)

- Văn bản và CSV (.csv và .txt)

- Microsoft Excel 97/2000 / XP (.xls)

- Microsoft Excel 4.x-5.0 / 95 (.xls)

- Microsoft Excel 2007 XML (.xlsx)

- Bảng tính LibreOffice ODF (.ods)

- Bảng tính ODF OpenOffice (.ods)

- Microsoft PowerPoint 97/2000 / XP (.ppt)

- Microsoft PowerPoint 2007 (.pptx)

- Bản trình bày LibreOffice ODF (.odp)

- Bản trình bày ODF OpenOffice (.odp)

 

Ad


Ad