Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu Luận án Tiến sĩ

Tải xuống miễn phí Mẫu Luận án Tiến sĩ Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Luận án Tiến sĩ mẫu. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

MÔ TẢ

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Mẫu Luận án Tiến sĩ hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Tiêu bản luận án tiến sĩ sử dụng phương pháp định tính.

Đây là tài liệu viết luận án tiến sĩ dạng APA và phương pháp định tính.

  Tài liệu gợi ý nội dung cho từng phần và năm chương.

  Mẫu cũng gợi ý định dạng cho vấn đề phía trước, tóm tắt, cống hiến, xác nhận, mục lục, danh sách các bảng và các chương có tiêu đề phụ từ 1 đến 5.

  Một tài liệu tham khảo và hơn thế nữa.

Bạn phải thêm nội dung của riêng bạn.

MÀN HÌNH

Ad


Tải xuống miễn phí mẫu Luận án Tiến sĩ được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad