Ad

Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Mẫu đồ họa

Tải xuống miễn phí Mẫu đồ họa Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Graphology Templates. Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

MÔ TẢ

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Graphology Templates hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Các mẫu cho phép nhà phân tích chữ viết tay tập trung vào chữ viết tay chứ không phải các phép tính cần thiết để cung cấp báo cáo hình ảnh.

Dự án này tập trung vào các mẫu giúp quá trình phân tích chữ viết tay dễ dàng hơn.

Các đề xuất bao gồm các mẫu cho các hệ thống phân tích chữ viết tay sau đây: * Graphoanalysis; * Đồ thị tích hợp; * Cân Lewinson-Zubin; * Müller-Enskat Protokol; * Biểu đồ giá trị cá nhân; * Psychogram: Daniel Anthony Variant; * Tâm lý học; * Roman-Stæmpfli Psychogram; * Sisteme de Xandro; * Sisteme de Moretti; * Hệ thống phân tích chữ viết tay từng bước; * Sơ đồ nhân vật Wittlich; Một người sẽ phải chấm điểm chữ viết tay.

Một người sẽ phải giải thích dữ liệu được tạo bởi mẫu.

MÀN HÌNH

Ad


Tải xuống miễn phí mẫu Graphology Templates được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs


Sử dụng Mẫu Office

Hình ảnh miễn phí

Ad