Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

NguonHangNoiThat Nhập hàng Order Trung Quốc in Chrom

NguonHangNoiThat Nhập hàng Order Trung Quốc  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Ad


DESCRIPTION


Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng NguonHangNoiThat.

com từ các trang taobao.

com, tmall.

com, jd.

com, 1688.com.

Hỗ trợ thêm trực tiếp sản phẩm vào giỏ hàng KienGioOrder.

com từ các trang taobao.

com, tmall.

com, jd.

com, 1688.com.

* Đăng nhập tài khoản Xorder.

vn của bạn tại (https://customer.

NguonHangNoiThat.

com) * Truy cập vào trang chi tiết sản phẩm trên website cần mua hàng (taobao.

com, tmall.

com, jd.

com, 1688.com) * Chọn thuộc tính sản phẩm cần mua và click vào nút thêm vào giỏ hàng.

* Click chuột vào nút xem giỏ hàng để xem thông tin các sản phẩm đã thêm vào giỏ hàng.

Tiện ích này chỉ phục vụ các khách hàng đã có tài khoản tại xorder.

vn để lên nhanh đơn hàng từ các hệ thống webssite thương mại điện tử của Trung Quốc (Taobao.

com, Jd.

com, Tmall.

com, 1688.com).

Tiện ích giúp khách hàng có thể xem các thuộc tính sản phẩm bằng tiếng Việt, xem giá sản phẩm sau khi đã được chuyển đổi tỉ giá qua tiền VND, Xem số lượng hàng hóa còn của nhà bán hàng, Xem số lượng bắt buộc phải mua, khoảng giá sản phẩm của nhà bán hàng.

Xem chi tiết các hướng dẫn tại website: NguonHangNoiThat.

com Đăng ký tài khoản tại đường dẫn: https://customer.

NguonHangNoiThat.

com/register Đăng nhập tại đường dẫn: https://customer.

NguonHangNoiThat.

com/login Chi tiết các bước lên đơn: 1. Khác hàng đăng ký tài khoản tại https://customer.

NguonHangNoiThat.

com/register 2. Khách hàng đăng nhập tài khoản đã đắng ký tại https://customer.

NguonHangNoiThat.

com/login 3. Khách hàng cài Extension 4. Khách hàng truy cập trang chi tiết sản phẩm trên taobao.

com, 1688.com, tmall.

com, jd.

com 5. Khách hàng sử dụng extension để thêm đơn vào giỏ hàng.

6. Khách hàng truy cập giỏ hàng tại https://customer.

NguonHangNoiThat.

com/cart/list 7. Khách hàng có thể đặt cọc đơn hàng tại giỏ hàng.

Additional Information:


- Offered by Sodo Asia
- Average rating : 0 stars (hated it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

NguonHangNoiThat Nhập hàng Order Trung Quốc web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad