Ad

EnglishFrenchSpanish

Free editor online | DOC > | XLS > | PPT >


OffiDocs favicon

eInvoice Token Signing in Chrome with OffiDocs

eInvoice Token Signing  screen for extension Chrome web store in OffiDocs Chromium

Ad


DESCRIPTION


eInvoice Token Signing là ứng dụng hỗ trợ ký hóa đơn điện tử trên trình duyệt Chrome.

Plugin cài đặt vào trình duyệt Chrome cho phép ứng ụng eInvoice Token Signing gọi được chứng thư số trong USB Token cắm vào máy tính.

Ứng dụng được cung cấp bởi công ty cổ phần giải pháp công nghệ MCOM.

Additional Information:


- Offered by MCOM Solutions
- Average rating : 0 stars (hated it)
- Developer This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

eInvoice Token Signing web extension integrated with the OffiDocs Chromium online


Run Chrome Extensions

Ad