Tiếng AnhTiếng PhápTiếng Tây Ban Nha

Biên tập trực tuyến miễn phí | DOC > | XLS > | PPT >


Biểu tượng yêu thích của OffiDocs

Tên giấy (Thay đổi thuộc tính tệp)

Tải xuống miễn phí Paper Name (Change in File-Properties) Mẫu DOC, XLS hoặc PPT miễn phí được chỉnh sửa bằng LibreOffice trực tuyến hoặc OpenOffice Desktop trực tuyến

Đây là mẫu Giấy Tên (Thay đổi trong Thuộc tính Tệp). Mẫu có thể được sử dụng bởi LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Ad


THÔNG TIN

Tải xuống hoặc chỉnh sửa mẫu Tên Giấy (Thay đổi trong Thuộc tính Tệp) hợp lệ cho LibreOffice trực tuyến, OpenOffice, bộ ứng dụng văn phòng Microsoft (Word, Excel, Powerpoint) hoặc Office 365.

Mẫu phác thảo tuyến tính và viết bài báo khoa học và kỹ thuật

Tải xuống miễn phí mẫu Paper Name (Change in File-Properties) được tích hợp với các ứng dụng web OffiDocs

Ad


Ad